Doświadczenie

r. pr. Katarzyna Jurko-Siembida

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stypendystka Université Lumière Lyon II, Lyon Francja.

Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu prawa procesowego oraz umów organizowanych przez Szkołę Prawa Procesowego Ad Exemplum oraz wielu kursów, szkoleń i warsztatów.

Podczas studiów i aplikacji radcowskiej zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach radcowskich, a także udzielając porad prawnych w Fundacji Academia Iuris, której była koordynatorem.

Od sierpnia 2013 r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego.

W stopniu zaawansowanym włada językiem francuskim. W obszarze jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z prawem cywilnym, rodzinnym, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz handlowym i gospodarczym.

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się:

  • tworzeniem i opiniowaniem umów, negocjowaniem ich warunków, nadzorowaniem prawidłowości realizacji postanowień zawartych umów,
  • prowadzeniem postępowań i reprezentowaniem Klienta w sprawach sądowych i administracyjnych;
  • doradztwem w zakresie formy zakładanej działalności gospodarczej w uzgodnieniu ze specjalistami z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, pomocą w rozpoczęciu działalności gospodarczej, jak i bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców,
  • pomocą przy transakcjach dotyczących nieruchomości,
  • udzielaniem porad prawnych w formie ustnej lub pisemnej.

Prywatnie miłośniczka tańca i turystyki górskiej, w wolnych chwilach tworzy biżuterię i ręcznie malowaną porcelanę.