Obsługa przedsiębiorców

Obsługa prawna firm

Zespół Kancelarii świadczy pomoc prawną Przedsiębiorcom w systemie stałej obsługi prawnej lub doraźnych konsultacji w formie bezpośredniej, telefonicznej, mailowej. Sporządzamy oraz tworzymy dokumenty wewnętrzne firmy, w tym regulaminy, umowy. Współpracujemy i doradzamy działom kadr i HR.

W ramach usług świadczonych na rzecz Przedsiębiorców:

  • analizujemy planowaną przez Klienta działalność gospodarczą;
  • dobieramy najkorzystniejszą formę działalności gospodarczej;
  • sporządzamy wszelkie niezbędne dokumenty z zakresu prowadzonej działalności takie jak akty założycielskie, umowy, statuty, uchwały, protokoły;
  • świadczymy usługi w zakresie zgłoszenia i rejestracji spółki;
  • opiniujemy oraz doradzamy w bieżących sprawach dotyczących spółki i jej działalności;
  • świadczymy usługi z zakresu windykacji zobowiązań należnych spółce;
  • oferujemy asystę przy negocjacji kontraktów oraz opiniujemy umowy;
  • poszukujemy optymalnych rozwiązań w celu zwiększenia efektywności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
  • przeprowadzamy przekształcanie spółki komandytowej.