Oferta

Sporządzanie i weryfikacja umów

Weryfikacja i sporządzanie różnego rodzaju umów, w tym:

 • umów najmu;
 • umów zlecenia;
 • umów współpracy;
 • umów B2B w branży IT;
 • umów o dzieło;
 • umów szkoleniowych;
 • umów o zakazie konkurencji;
 • umów o poufności (NDA).

Zakładanie spółki, fundacji, stowarzyszenia

 • Doradztwo w zakresie wyboru formy zakładanej działalności;
 • tworzenie umowy spółki;
 • tworzenie statutu;
 • projekty uchwał i protokołów;
 • rejestracja działalności w KRS;
 • doradztwo w zakresie optymalizacji działań przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Likwidacja spółki

 • doradztwo w zakresie likwidacji działalności gospodarczej;
 • kompleksowe doradztwo prawno-księgowo-podatkowe w zakresie planowanych działań;
 • wykreślenie spółki z KRS.

Podział majątku

 • negocjacje polubowne przedsądowe
  Prowadzenie spraw o:
 • podział majątku wspólnego;
 • zniesienie współwłasności.

Sprawy spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • sprawy o zachowek.

Nieruchomości

 • weryfikacja umów deweloperskich;
 • weryfikacja nieruchomości przed zakupem.

Prawo pracy

 • tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, ewidencji czasu pracy;
 • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, kontraktów menadżerskich oraz wszelkich dokumentów związanych ze stosunkiem pracy;
 • prowadzenie spraw z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia;
 • pozew przeciwko pracodawcy.

Prawo autorskie

 • weryfikacja, tworzenie i negocjowanie umów z zakresu prawa autorskiego;
 • prowadzenie spraw o zaprzestanie naruszania praw autorskich;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich.

Prawo cywilne

 • pozwy w postępowaniu cywilnym, w tym pozwy o zapłatę;
 • windykacja należności;
 • sprawy egzekucyjne.

Sprawy przeciwko ubezpieczycielom

Prowadzenie spraw o odszkodowania komunikacyjne.

Sprawy przeciwko ZUS i KRUS

 • Odwołania od decyzji ZUS
 • Odwołania od decyzji KRUS
 • prowadzenie spraw przeciwko organom rentowym